Τηλ.: +30-210-8000357
Φαξ: +30-210-62056027
E-mail: info@giavasoglou.gr

Κατασκευές

 

 

 

Καθένας έχει υπ'όψη του πολλές ή λίγες περιπτώσεις αστοχιών στην κατασκευή ενός σπιτιού, καθυστερήσεις, κακοτεχνίες, εκνευρισμούς με τα διάφορα συνεργεία, καταβολή άσκοπων δαπανών, προβλήματα με τις διάφορες Υπηρεσίες (Πολεοδομία - Ι.Κ.Α) που τελικά έχουν σαν αποτέλεσμα την κακή ποιοτικός κατασκευή και την σπατάλη χρημάτων σε άσκοπες, βλαβερές ή κακές αισθητικώς εργασίες.
Το γραφείο μας με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια και στελεχωμένο με έμπειρους και ικανούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και κατασκευαστικά συνεργεία αναλαμβάνει την κατασκευή ή την επισκευή και ενίσχυση της οικοδομής σας από την έκδοση της άδειας μέχρι και την παράδοση της με το ''Κλειδί Στο Χέρι'' (Turn key), υπεύθυνα, έγκαιρα και πάντα με άριστη ποιότητα, λειτουργικότητα και Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και τούτο διότι:

Συντάσσεται πλήρης μελέτη με λεπτομέρειες κατασκευής (και όχι σχέδια για τη πολεοδομία...και βλέπουμε επί τόπου).

Προσδιορίζονται από την αρχή και συντονίζονται επακριβώς οι χρόνοι παράδοσης των υλικών και οι χρόνοι ενάρξεως εργασιών των επί μέρους συνεργείων ώστε να μην υπάρχει απώλεια χρόνου (κενά εργασιών - PERT, Program Evaluation and Review Techniques).

Συντονίζονται τα διάφορα συνεργεία ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα να κινούνται όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στο χρόνο που πρέπει και με τη αρμόζουσα ταχύτητα προώθησης εργασιών (Time Control). Έτσι αποφεύγεται το φαινόμενο της αλυσιδωτής καθυστέρησης κάποιας ομάδος ή φάσης εργασίας.

Ο στόχος μας είναι η καλύτερη ποιότητα, η άψογη εμφάνιση, η άρτια τεχνική λειτουργία και υγιεινή του σπιτιού στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.