Τηλ.: +30-210-8000357
Φαξ: +30-210-62056027
E-mail: info@giavasoglou.gr

Κτιριακές Μελέτες

 

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και αισθητική

- Αρχιτεκτονικές Μελέτες
- Στατικές Μελέτες
- Μελέτες εσωτερικών Χώρων
- Μελέτες Εξωτερικών Χώρων
- Μελέτες Εφαρμογής